Случвало ли ви се е…

Да проведете дадено третиране и да останете разочаровани от резултата? Употреба на хербицид или инсектицид и последваща обиколка, която показва ниска ефективност от третирането? Вероятно се е случвало на всеки, който обръща внимание на детайлите

Въпросът е на какво отдавате това? Често предположенията са за некачествен пестицид или на неподходящи метеорологични условия. А замисляли ли сте се средата (водата), в която потапяте вашите пестициди дали е благоприятна за тях и имат ли те специфични изисквания за такава?

Последните години все повече хора започнаха да обръщат внимание на pH на почвата, което определя достъпността на хранителните елементи и други субстанции за растенията, но малка част обръщат внимание на водатаизползвана за вегетативни третирания, в която всеки земеделец „потапя“ голяма сума пари нееднократно.

рН на работния разтвор (водата) има ключово влияние върху ефективността на пестицидите. Пестицидите и торовете са най-стабилни в определен диапазон на pH в зависимост от активните вещества в състава им. Когато въпросният диапазон не е съобразен и препарата попадне в „неподходяща среда„, активните вещества търпят разпад, вследствие на което се получава частична или в някои случаи дори нулева ефективност от проведеното третиране. Пример за това може да бъде активното вещество „глифозат“, което изисква кисело pH на разтвора. Много от активните вещества на инсектицидите също изискват кисело pH. Хранителните елементи, които се внасят с листните торове се усвояват много по-добре при по-кисело pH на водата.

Няма универсална рецепта за подобряване свойствата на водата, защото…

Всяка вода, използвана за вегетативни пръскания, било то от река, кладенец, чешма или други, има индивидуални стойности, според които добавянето на pH коректори се отразява по различен начин. На една вода е нужно съвсем малко количество коректор, за да се вкисли до оптималното pH, което целим, а на друга е нужно в пъти повече, за да се постигне този резултат. На трета пък не трябва да се прескача определена граница, при която pH пада рязко и прекалено надолу.

Познаването на работния разтвор, който използвате е от изключителна важност, за да сте сигурни, че това, което „потапяте“ в него не търпи разпад, което означава директна загуба. Установяването на стойностите на Вашата вода и нужното количество pH коректор за определена цел може да се установи прецизно само чрез лабораторен анализ и симулация.

Прецизен анализ, симулация и препоръка за употребата на pH коректор за ВАШИЯ ВОДОИЗТОЧНИК спрямо изискванията на използваните пестициди, може да Ви бъде направена с любезното съдействие на нашите партньори A-Lab.

За извършване на индивидуален анализ на ВАШАТА ВОДА и препоръка за употребата на pH коректор, съобразена с индивидуалните стойности получени от анализа, моля да се обърнете към специалистите на АГРОМИО и A-Lab.

ЗА КОНТАКТИ:

0896 340 399

0894 789 526
0894 789 517