Земеделието е съвкупност от много мероприятия – агротехнически, растителнозащитни и т.н., с които целим да подготвим максимално добре почвата за сеитба, да изберем правилно семената си съобразно района и целта ни, да се справим с плевели, болести и неприятели, извеждайки правилно растителната защита и още много други… с всички тези неща ние се стремим финално към едно и то е по-висока продуктивност.

ЗП Светлин Сретениев, с. Владимирово, обл. Монтана

Дамян Сретениев споделя:
Използвах Симбиланд тази пролет за първи път при царевица и съм много доволен от резултата. Разликата в добива е около 200кг на декар, а това е доста показателно в трудна година за земеделието, като настоящата. Това прави Симбиланд изключително рентабилен продукт.

Някои от клиентите ни споделят своите впечатления от употребата на микробиалния тор SYMBILAND след жътва…

„Ки Ти Бо“ ООД, с. Септемврийци, обл. Монтана

Тихомир Богданов споделя:
От известно време работя върху повишаване на добивите при слънчогледа. Тази година пробвах Симбиланд и се оказа много добро попадение. В предишното интервю споделих впечатленията си от наблюденията ми през вегетацията на културите, където е приложен Симбиланд – категорично Симбиланд повлия за по-доброто развитие на пролетниците още от поникването. Дойде време да споделя и крайния резултат – разликата в добива е около 30кг на декар, а това определено е крачка напред. Ще използвам Симбиланд и при пшеница.

„Агротехрем“ ООД, гр.Оряхово, обл. Враца

Детелин Цветанов споделя:
Годината беше трудна за пролетниците в района, в който работя. Дъждовете бяха малко, а културите не показваха потенциал за висок добив. Приложих Симбиланд при царевица, като не очаквах, че при тези условия ще има такива добри резултати. Симбиланд повишава добива при царевица, в това се убедих, а при нормална година резултатите ще са още по-добри. Ще използвам Симбиланд и занапред.

За изготвяне на индивидуална програма за хрaнене на растенията и приложение на микробиалния тор SYMBILAND се обърнете към специалистите на АГРОМИО.