Клиентите споделят своите впечатления от микробиалния тор SYMBILAND
Клиентите споделят своите впечатления от микробиалния тор SYMBILAND

Димитър Ненов и Кунчо Кунчев споделят:
При двегодишните ни наблюдения в инкорпорирането на Симбиланд отчитаме значително развитие и подобрение на почвената структура, а именно: Подобрена влагозапасеност, благодарение на формираните гъбни депа в почвата. Подобрено усвояване на микро- и макроелементи и формиране на голямо количество почвени агрегати. Изключително добре развита коренова система с много разклонения и коренови власинки. Бързо разграждане на растителния остатък. Висок брой червеи – както дълбоки земекопачи, така и за наша изненада плитки земекопачи, които отдавна не бяхме виждали в нашите ширини.

Клиентите споделят своите впечатления от микробиалния тор SYMBILAND

Марин Маринов споделя:
Доволен съм от Симбиланд и го използвам вече 2 години. Харесва ми това, че влияе позитивно върху почвеното здраве, освобождава хранителни елементи в почвата, като по този начин намалява необходимостта от използването на изкуствени торове.

SYMBILAND

представлява микробиален течен тор, съдържащ подбрани почвени микроорганизми – гъби от род Trichoderma и бактерии от род Pseudomonas ssp., който се прилага като почвен подобрител при всички култури.

SYMBILAND, благодарение на специално селектираните микроорганизми в състава му, ускорява почвената минерализация чрез разтваряне на труднодостъпните минерални елементи като фосфор и калий и доставя желязо в усвоима за растенията форма.

Потискане и намаляване на почвения патогенен фон
SYMBILAND намалява инфекциозния фон на почвените патогени, благодарение на силно….

Клиентите споделят своите впечатления от микробиалния тор SYMBILAND
Клиентите споделят своите впечатления от микробиалния тор SYMBILAND

Георги Ангелов споделя:
За втора поредна година използвам микробиалния тор Симбиланд на Агромио. Прилагам го предимно на слаби полета, при които от години добивите са значително по-ниски от останалите. Забелязах, че след използване на Симбиланд пшеницата е с двойно по-голям корен и е изравнена като посев. Добивите на тези полета се изравниха с най-високите добиви от плодородните полета в землището ми.

Тази година силно впечатление ми направи поле с пшеница-повторка, на което не използвах предсеитбена тор, а само Симбиланд и резултатът беше впечатляващ – добивите бяха много високи, от което съм изключително доволен.

Клиентите споделят своите впечатления от микробиалния тор SYMBILAND

Петра Пенчева споделя:
Използвам Симбиланд още от навлизането му на пазара. Ние отглеждаме много разнообразни култури, като пролетници, есенници, лавандула, сливи, резене и т.н. През годините имахме възможност на всички тях да приложим Симбиланд и мога да кажа, че навсякъде ефектът е много добър. Значително редуцирахме внасянето на минерални торове, което не се отрази негативно на добивите, а дори напротив – обилно наторените посеви прегоряха много по-бързо. При пшеницата, още през есента се наблюдава развитие на мощна коренова система, което е важна предпоставка за успешно братене.

 

„Ки Ти Бо“ ООД, с.Септемврийци, обл. Монтана

Тихомир Богданов споделя:
Съвместната ми работа с Агромио започна още пролетта с индивидуална препоръка за листна стимулация на пшеница. След това продължихме със приложение на  Симбиланд при слънчоглед и царевица и третиране на семената на пролетниците със стимулатори на Агромио. Оставил съм ясно разграничена контрола на парцелите и въпреки неблагоприятните климатични условия, считам че ефекта е налице – следя слънчогледа и царевицата от поникването им и още в началото на площите със Симбиланд наблюдавах по-бърз и равномерен старт на посевите, докато контролите бяха значително по-назад. Разликите се виждаха ясно и веднага споделих с колегите от фирмата. През цялата вегетация наблюдавам много добро развитие на растенията, които растат здрави и според мен имат потенциал за висок добив.

Клиентите споделят своите впечатления от микробиалния тор SYMBILAND

Аспарух Лалев споделя:
За първа година приложих продукта Симбиланд на Агромио на 90% от площите, на които съм засял пролетници и съм приятно изненадан. За първи път забелязах толкова мощна коренова система при царевицата. През цялата вегетация пролетниците се развиват много добре, прави ми впечатление, че растенията са по-зелени и жизнени, съпоставени с блокове, в които не е използван Симбиланд. Заключението ми е, че където има Симбиланд, растенията не са гладни!

Смятам, че това е правилният път към успеха и оттук нататък ще работя в тази посока в моето стопанство.

За изготвяне на индивидуална програма за хрaнене на растенията и приложение на микробиалния тор SYMBILAND се обърнете към специалистите на АГРОМИО.