Случвало ли ви се е…

Да проведете дадено третиране и да останете разочаровани от резултата? Употреба на хербицид или инсектицид и последваща обиколка, която показва ниска ефективност от третирането? Вероятно се е случвало на всеки,…

Защо препоръчваме употребата на глицин бетаин…

Знаете ли, че… Растенията са неподвижни живи същества, които са подложени на различни видове абиотичен и биотичен стрес през вегетацията си. Поради това, са изградили редица адаптационни механизми за преодоляване…

Vyrer – подобрява ефективността на пестицидите

  Vyrer – подобрява ефективността на пестицидите Новата формула на VYRER осигурява не само коригиране на pH на работния разтвор до оптималната стойност, която целим за извличане на максимална ефективност…

Ново поколение биостимулатори за устойчиво земеделие – EXPANDO

Натурален стимулатор за растеж: увеличава размера на плодовете и подобрява качеството на продукцията Динамичните промени в климата, нарастващото потребление на хранителни продукти и налагането на устойчиви и екологосъобразни практики, изискват…

Как да извлечем максимума от културите след хербицидно третиране?

Борбата с плевелите е съществен елемент от извеждането на растителна защита при всички култури. Химическите компании интензивно развиват формулациите на хербицидите, фокусирайки се върху тяхната ефективност и селективност на плевелите,…

Защо е необходимо използването на pH коректори в работния разтвор при пръскане с пестициди и течни торове?

ВЛИЯНИЕ НА pН НА ВОДАТА ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА ПЕСТИЦИДИТЕ Пестицидите обикновено се предлагат в концентрирана форма и трябва да бъдат разтворени, преди да се приложат върху културите. Водата, която се…

Shopping Cart 0

No products in the cart.