„Агротехрем“ ООД, гр.Оряхово, обл. Враца

Детелин Цветанов споделя:

“Годината беше трудна за пролетниците в района, в който работя. Дъждовете бяха малко, а културите не показваха потенциал за висок добив. Приложих Симбиланд при царевица, като не очаквах, че при тези условия ще има такива добри резултати.

Симбиланд повишава добива при царевица, в това се убедих, а при нормална година резултатите ще са още по-добри. Ще използвам Симбиланд и занапред.”

Shopping Cart 0

No products in the cart.