Chemilon – Actafix

НачалоChemilonChemilon – Actafix

Chemilon – Actafix
Chemilon – Actafix
Chemilon – Actafix
Chemilon – Actafix
Chemilon – Actafix
Chemilon – Actafix
Chemilon – Actafix

Адювант/прилепител (от латински adiuvare – допринасям, подпомагам) е спомагателна субстанция, която добавена към работния разтвор, подобрява биологичната ефикасност на препаратите. Адювант, не само действа чрез изменяне на физическите качества, но и чрез улесняване на клетъчното проникване на активната субстанция. Сърфактант – повърхностно активен агент.

Клетъчната мембрана разделя живите клетки от околната среда. Мембраната притежава свойството „избирателна пропускливост“, благодарение на което се осъществява обмен на вещества от двете страни на мембраната. В основата на тази структура са липидите и протеините. Структурата и качествата на повърхностно активните агенти (сърфактанти) въздействат върху клетъчната мембрана за кратко, когато те взаимодействат с липидните й компоненти. Това води до нарушаване и временна промяна на способността й за избирателна пропускливост, т.е. химичните компоненти преминават без затруднение през мембраната.
Адювант.

Chemilon – Actafix

Chemilon ACTAFIX представлява сърфактант – овлажняващ агент, който подобрява прилепването. Използва се като добавка към работния разтвор с препарати за растителна защита (фунгуциди, инсектициди, хербициди). Действието на активните съставки на Chemilon намалява преградата между вътрешността на клетката и работния разтвор.

Chemilon – Actafix

Намалява повърхностното напрежение на разтвора

Осигурява хомогенното разпределение на активните съставки

Изменя качествата на разтвора, за да създаде по-лесен контакт между активните субстанции и растението

Помага на работния разтвор да се задържи на повърхността на листната петура

Подпомага проникването на работния разтвор в растителните тъкани

Взаимодействието на съставките на Chemilon ACTAFIX с липидите временно въздейства върху клетъчните мембрани, което улеснява проникването на субстанциите в клетката

Подобрява ефективността на продуктите за растителна защита

Биоразградим от бактерии, като времето на разграждане е не повече от няколко дни

КОНТАКТИ

АГРОМИО ООД
1360 София, ул. Обелско шосе 18
+359 896 340 399

ЗА НАС

За да посрещне нуждите на земеделието, АГРОМИО фокусира своята дейност в изследване, анализиране и експертиза на базата, на които да предложим решения за максимална ефективност на земеделските стопанства.

Защита на личните данни - GDPR

БЮЛЕТИН

    Съгласие за обработка на лични данни* (GDPR)

    Copyright © Agromio 2019