Chemilon Coverfix

НачалоChemilonChemilon Coverfix

Chemilon Coverfix
Chemilon Coverfix
Chemilon Coverfix
Chemilon Coverfix
Chemilon Coverfix
Chemilon Coverfix
Chemilon Coverfix

Chemilon COVERFIX е прилепител с емулсифициращи и дисперсивни качества. Агентът намалява повърхностното напрежение на работната течност. Подпомага чрез овлажняване на пръсканата повърхност. Добавянето на повърхностно активен агент води до разпростирането на водната капка, увеличаващо областта на взаимодействие с растението. Повишаването на количеството сърфактант в разтвора също води до характерния феномен на тези съставки, организиращи се в по-сложни структури, наречени мицели. Появата на мицели води до промени във физикохимичните свойства на разтвора. Той е биоразградима субстанция, която не се задържа в околната среда за повече от няколко дни.

Употребата на този агент допринася за постигане на правилното разпространение на активните молекули и им помага да останат дисперсирани в разтвора за по-дълъг период от време. Промененото повърхностно напрежение води до еднакво разпространение на агента на повърхността на растението, което подобрява абсорцията, и следователно ефекта на активната субстанция. Чрез навлажняване, разширява контактната повърхност между химичния агент и растението, което повишава броя на местата, чрез които агентът може да проникне в клетката.

без сърфактант
заедно с Chemilon COVERFIX

Как прилепителите помагат в по-доброто приложение на агенти за растителна защита?
Повишават биологичната функционалност на активните съставки
Намаляват повърхностното напрежение на работната течност
Улесняват проникването на активните съставки в растението
Повишават устойчивостта към отмиване при валежи
Подобряват ефекасността на третирането при суша или студ
Водят до намаляване на разходите чрез повишаване на ефикасността на третирането

КАК РАБОТИ:
Повишава контактната повърхност между работния разтвор и растението
Намалява отмиването на работния разтвор
Подобрява абсорбцията на работния разтвор от растителните клетки
Повишава ефикасността на субстанцията
Улеснява преминаването на разтвора през клетъчната мембрана и проникването в клетката
Понижава повърхностното напрежение на работния разтвор
Повишава ефективността и ускорява работата на препаратите за растителна защита
Биоразградима субстанция

Chemilon Coverfix

Приготвяне на 0,05% – 0,1% разтвор: 10 мл/дка в 20 л работен разтвор

КОНТАКТИ

АГРОМИО ООД
1360 София, ул. Обелско шосе 18
+359 896 340 399

ЗА НАС

За да посрещне нуждите на земеделието, АГРОМИО фокусира своята дейност в изследване, анализиране и експертиза на базата, на които да предложим решения за максимална ефективност на земеделските стопанства.

Защита на личните данни - GDPR

БЮЛЕТИН

    Съгласие за обработка на лични данни* (GDPR)

    Copyright © Agromio 2019