Chemilon WASH & SPRAY

НачалоChemilonChemilon WASH & SPRAY

Chemilon WASH & SPRAY
Chemilon WASH & SPRAY
Chemilon WASH & SPRAY
Chemilon WASH & SPRAY
Chemilon WASH & SPRAY
Chemilon WASH & SPRAY
Chemilon WASH & SPRAY

И СЛЕД ТРЕТИРАНЕТО…

Използването на мръсни пръскачки за вегетативни третирания носи риск от неправилно функциониране на отделните продукти за растителна защита и дори увреждане на посевите. Това може да се избегне, чрез качествено измиване на пръскачката.

Chemilon WASH & SPRAY е почистващ агент предназначен за измиване на пръскачки, земеделски машини, оранжерии и други повърхности.
Chemilon WASH & SPRAY подпомага поддържането на земеделските машини чисти и удължава употребата им.
Поддържането на пръскачки и други земеделски машини чисти гарантира, че препаратите за растителна защита са използвани правилно. Премахването на остатъците от субстанции, използвани преди това, ограничава рискът от смесване на препаратите за растителна защита, което често е опасно за настоящите посеви.

Chemilon WASH & SPRAY

КАК РАБОТИ

Улеснява поддържането на машините чисти

Измива остатъци от предишно използвани препарати за растителна защита

Почиства повърхността на машините от микроорганизми, които може да замърсят субстанцията, която се употребява в момента

ДОЗИРОВКА

Измиване на пръскачка: 250 мл/100 л вода
Измиване на пръскачка след използване на агент за растителна защита, съдържащ глифозат или сулфанилурейни хербициди: 300 мл/100 л вода
Измиване с машини за почистване под високо налягане: 10 мл/10 л вода
Ръчно измиване: 50 мл/10 л вода

Chemilon WASH & SPRAY

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Съвременните препарати за растителна защита са изключително ефикасни субстанции. В много случаи, дори техните остатъци могат да повлияят на множество физиологични процеси в растенията. Фермерът никога не може да бъде сигурен дали те са напълно премахнати от дадена повърхност. Следователно не може да бъде уверен, че не са добавени към пръскането на следващите посеви. Особено остатъци от хербициди могат да имат вреден ефект върху растежа на третираните посеви, дори и в минимални количества. Това в последствие води до намалени добиви или дори до унищожаване на цели посеви.

КОНТАКТИ

АГРОМИО ООД
1360 София, ул. Обелско шосе 18
+359 896 340 399

ЗА НАС

За да посрещне нуждите на земеделието, АГРОМИО фокусира своята дейност в изследване, анализиране и експертиза на базата, на които да предложим решения за максимална ефективност на земеделските стопанства.

Защита на личните данни - GDPR

БЮЛЕТИН

    Съгласие за обработка на лични данни* (GDPR)

    Copyright © Agromio 2019