ЕТ „ПЕТЯ ИВАНОВА-ИНИГЛИЗ-ЕМИЛ АНДРЕЕВ“, с. Равнище, обл. София

Емил Иванов споделя:

„Използвах за пръв път Vit-Org по препоръка на Агромио при слънчоглед, който ми направи впечатление, че не се развива добре – вървеше доста по-назад от останалите.

Аз не вярвах, че този слънчоглед ще даде задоволителен добив предвид състоянието му, но след третирането с тази комбинация същия посев надмина останалите и остана зелен по-дълго от тях! Имах значителна разлика в добива, което ме зарадва и приложих Vit-Org и на пшеницата си.

Тази година се възползвах от акциите на Агромио и заявих Vit-Org и други техни продукти за пшеницата и пролетниците ми.“

Shopping Cart 0

No products in the cart.