Изпитвателна дейност 2019 – пшеница, с. Козлодуйци, гр. Добрич

Полски опит при пшеница във видимо лошо физиологично състояние в следствие на абиотичен стрес, причинен от засушаване и резки температурни амплитуди. Целта на третирането е по-бързо преодоляване на абиотичния стрес и стимулиране на братенето на пшеницата. Преди определяне на комбинацията за пръскане и извеждане на опита са направени почвени анализи, от които е видно, че почвата е добре запасена с азот, фосфор и калий.

EUROPEAN ROAD SHOW 2022

В периода от  14-16.09.2022г.  АГРОМИО взе участие в първото EUROPEAN ROAD SHOW, инициирано от GREEN HAS GROUP. Събитието се проведе в новия…

Shopping Cart 0

No products in the cart.