„Ки Ти Бо“ ООД, с. Септемврийци, обл. Монтана

Тихомир Богданов споделя:

“Съвместната ми работа с Агромио започна още пролетта с индивидуална препоръка за листна стимулация на пшеница. След това продължихме със приложение на  Симбиланд при слънчоглед и царевица и третиране на семената на пролетниците със стимулатори на Агромио. Оставил съм ясно разграничена контрола на парцелите и въпреки неблагоприятните климатични условия, считам че ефекта е налице – следя слънчогледа и царевицата от поникването им и още в началото на площите със Симбиланд наблюдавах по-бърз и равномерен старт на посевите, докато контролите бяха значително по-назад. Разликите се виждаха ясно и веднага споделих с колегите от фирмата. През цялата вегетация наблюдавам много добро развитие на растенията, които растат здрави и според мен имат потенциал за висок добив.”

Shopping Cart 0

No products in the cart.