“Ненови” ООД, гр. Славяново, обл. Плевен

Димитър Ненов и Кунчо Кунчев споделят:

“При двегодишните ни наблюдения в инкорпорирането на Симбиланд отчитаме значително развитие и подобрение на почвената структура, а именно: Подобрена влагозапасеност, благодарение на формираните гъбни депа в почвата. Подобрено усвояване на микро- и макроелементи и формиране на голямо количество почвени агрегати. Изключително добре развита коренова система с много разклонения и коренови власинки. Бързо разграждане на растителния остатък. Висок брой червеи – както дълбоки земекопачи, така и за наша изненада плитки земекопачи, които отдавна не бяхме виждали в нашите ширини.”

Shopping Cart 0

No products in the cart.