Представяне на продуктите на Green Has Italia S.p.A. и индивидуалния подход към всяко поле и култура в открит ден заедно с Пионер България и Дюпон.

Александра Живкова, управител на Агромио ООД – официален вносител на Green Has Italia за България, представя индивидуални рецепти за пръскане в технологията при отглеждане на царевица и слънчоглед за постигане на оптимални резултати. Листното приложението на биостимулатори е ключово в осигуряването на балансирано хранене за растенията, повишавайки качеството и добива.

Само предлагането на качествени продукти не е достатъчно, за развитието на пазара на бранда в България, залагаме на високи агрономически познания и тясно партьорство с италианския мултинационал при извеждане на опити, организиране на открити дни и консултиране на клиенти.

За следващата година планираме опити на различни локации в България, както и мащабна опитна платформа в област Русе заедно с Green Has Italia S.p.A., където ще разгърнем различни технологии и приложения и ще изследваме тяхното влияние в качествените показатели на продукцията и възможностите за достигане добивния потенциал на различни култури.