Ново поколение биостимулатори за устойчиво земеделие – EXPANDO

Натурален стимулатор за растеж: увеличава размера на плодовете и подобрява качеството на продукцията

Динамичните промени в климата, нарастващото потребление на хранителни продукти и налагането на устойчиви и екологосъобразни практики, изискват от фермерите бърз и адаптивен подход при отглеждането на културите. Употребата на биостимулатори подобрява цялостната технология на отглеждане, като правилното интегриране позволява на земеделските стопани да постигат по-добри и устойчиви резултати. Те не заместват и не отменят основните агротехнически мероприятия като торене, растителна защита и др, а подпомагат тяхната ефективност, чрез стимулирането на различни физиологични и биохимични процеси в растенията.

Биостимулатор е всяка субстанция или микроорганизъм, под каквато и да е форма, приложен върху растенията, семената или в коренообитаемия слой на почвата (ризосферата), който стимулира естествените физиологични и биохимични процеси в растенията, като допринася за добив, качество на продукцията, толерантност към биотичен и абиотичен стрес и подобрява защитните функции на растенията към непирятели и патогени.

С какво се различават биостимулаторите?

Биостимулаторите се различават от торовете по механизма си на действие, въпреки наличието на хранителни елементи.

Биостимулаторите не са продукти за растителна защита. Те въздействат единствено на жизнеността и имунитета на растенията и нямат директно влияние върху неприятели и болести.

През последните години използването на биостимулатори в световен мащаб, като част от производствената технология, се утвърждава сред земеделците, които се стремят да постигат високи резултати. Тенденцията е това потребление да нараства всяка година, полагайки основа за научен прогрес и иновации в сферата.

От 1985г. Създаването и предлагането на високоефективни формулации, насочени към подобряване на добива и качеството на продукцията е непрекъснат процес в научно-изследователския център на Green Has Italia S.p.A. В резултат на години изследвания и полски изпитвания, в сътрудничество с водещи институти и специалисти в сферата на растителното хранене, италианският производител създава EXPANDO. Продуктът е разработен в съответствие с последните високо технологични практики чрез иновативния процес наречен Протокол за висока ефективност (HPP).

Какво представлява EXPANDO?

EXPANDO е биостимулатор, съдържащ в синергична форма хранителни елементи и органична субстанция изцяло от растителен произход. Органичните съставки представляват прекурсори на фитохормони сравними с тези съдържащи се в морските водорасли (Ascophyllum nodosum), аминокиселини и витамини, които стимулират нарастването на плодовете до достигане на потенциала им.

Как влияе EXPANDO?
  • EXPANDO значително подобрява метаболитните и физиологичните процеси в растението, жизнено важни за нарастване на плодовете;
  • EXPANDO подобрява устойчивостта на плодовете към опадане;
  • EXPANDO подобрява добива в количествено и качествено отношение, като по-добро оцветяване на плодовете, повишаване захарите по Brix и други.

СЪДЪРЖАНИЕ: Разгледайте нашия каталог

EXPANDO може да се използва при лозя, ягодоплодни, овошки и други.

За изготвяне на конкретна схема на хранене на културите, съобразени с индивидуалните специфики на вашето земеделско стопанство, моля обърнете се към специалистите на Агромио.

 

Случвало ли ви се е…

Да проведете дадено третиране и да останете разочаровани от резултата? Употреба на хербицид или инсектицид и последваща обиколка, която показва…

Shopping Cart 0

No products in the cart.