Първата по рода си международна опитна платформа в България 2018

Опитна платформа “Пролетни култури” 2018, която се намира в землището на с. Тръстеник, обл. Русе, е част от експерименталната мрежа на АГРОМИО за изследване и експертиза на продуктовата гама, която фирмата разпространява.

Платформа от този вид и мащаб се прави за първи път в България поради изключителната енергоемкост и комплексност при нейното изпълнение. Включва основните полски пролетни култури за региона, а именно царевица, слънчоглед, грах, нахут, както и екзотичната за района култура – памук. С цел прецизното извеждане на опита са взети предвид спецификата на полето по отношение на заплевеляване, физичен състав, почвени анализи и микроклимат. Избраната технология е грижливо изпълнена от нашия домакин фирма ТЕРРА ГЛОУБ ЕООД с помощта на агрономическата експертиза и препоръка на екипа на АГРОМИО.

Опитната платформа беше представена на 4 юли пред международна група от Италия, Украйна, Молдова, Румъния и Унгария в открит ден съвместно организиран от Грийн Хас Италия и АГРОМИО. Нашите гости бяха впечатлени от усилията, грижите и професионализмът вложени за материализирането на този проект.

Агромио ще продължи съвместната си опитна дейност с Грийн Хас Италия за развитие на продуктовата гама и нейното приложение. Успешното изпълнение и представяне на платформата ще бъде надградено през 2019г. с по-мащабни проекти, чиято цел е да събира прецизна информация за влизане в дълбочина по отношение на търсен ефект, фаза на приложение и доза.

EUROPEAN ROAD SHOW 2022

В периода от  14-16.09.2022г.  АГРОМИО взе участие в първото EUROPEAN ROAD SHOW, инициирано от GREEN HAS GROUP. Събитието се проведе в новия…

Случвало ли ви се е…

Да проведете дадено третиране и да останете разочаровани от резултата? Употреба на хербицид или инсектицид и последваща обиколка, която показва…

Shopping Cart 0

No products in the cart.