Запитване на продукт

Запитване

EXPANDO

В наличност

Oргано-минерален тор
Tечна суспензия NPK 3-4-6 с B, Mn, Mo

Изпрати запитване

EXPANDO

УВЕЛИЧАВА РАЗМЕРА НА ПЛОДОВЕТЕ

EXPANDO е биостимулатор, съдържащ хранителни елементи и органични съставки изцяло от растителен произход. Органичните съставки, съдържащи се в продукта, са субстанции с хормоноподобна активност на основата на екстракти от водорасли, аминокиселини и витамини, способни да стимулират наедряването на плодовете. Благодарение на биокативните молекули, подпомага метаболитните и физиологични процеси, които осигуряват енергия за растенията. Продуктът влияе върху деленето на клетките с особено въздействие върху хормоните, свързани с процесите на нарастване на плодовете, като ауксини и гиберелини. Освен това, EXPANDO прави плодовете по-устойчиви на опадане и подобрява добива.

  1. Увеличава размера на плодовете и калибъра
  2. Увеличава търговската стойност на продукцията
  3. Стимулира фотосинтезата

 

Съдържание

Общ азот (N) 3% т/т
Органичен азот (N) 3% т/т
Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) 4% т/т
Водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5) от ортофосфорна киселина 4% т/т
Водоразтворим калиев оксид (K2O) 6% т/т
Органичен въглерод (C) от биологичен произход 12% т/т
Водоразтворим бор (B) 0,02% т/т
Водоразтворим манган (Mn), хелатиран с EDTA 0,02% т/т
Органично вещество 30% т/т

 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Плътност (20°C): 1,27 гр/мл

pH (1% т/т воден р-р при 20°C): 6.5 ± 0.5 u. pH

Електропроводимост (1 гр/л воден р-р при 20°C): 350 μS/cm

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
ЛИСТНО

(л/дка)

Овощни видовe (костилкови) 0,2 – 0,3 Три апликации: от втвърдяване на костилката, през 8-10 дни
Овощни видовe (семкови) 0,25 – 0,35 От 20 мм размер на плода, три апликации на всеки 12-15 дни
Десертни сортове лозя 0,2 – 0,3 За нарастване на плодовете: първа апликация – размер на плодовете 4-6 мм; втора – размер на плодовете 10-16 мм; трета – избистряне Редукция на милерандажа: първа апликация – видими съцветия (или присъствие на поне 6 листа); втора – напълно развити съцветия; трета – след цъфтеж
Винени сортове лозя 0,1 – 0,2 Редукция на милерандажа: първа апликация – видими съцветия (или присъствие на поне 6 листа); втора – напълно развити съцветия; трета – след цъфтеж
Зеленчуци 0,2 – 0,3 От залагането на плодовете, 3-4 апликации на всеки 10-15 дни
Ягоди и дребни плодове 0,2 – 0,3
Shopping Cart 0

No products in the cart.