Запитване на продукт

Запитване

GREENPLANT 10-50-10 + Microelements

Изчерпан

Изпрати запитване

GREENPLANT 10-50-10 + микроелементи

ПРОДУКТОВА ГАМА, ХАРАКТЕРИЗИРАЩА СЕ С ВИСОКА ЧИСТОТА, РАЗТВОРИМОСТ И УСВОИМОСТ ОТ РАСТЕНИЯТА

GREENPLANT представлява гама от водоразтворими микрокристални торове, извлечени от специално селектирани висококачествени суровини (без съдържание на натрий, хлор, карбонати и други неразтворими или токсични субстанции). Продуктовата гама GREENPLANT предлага разнообразие от формулации за задоволяването на различните фенологични фази на растенията. Повечето продукти са обогатени с магнезий и микроелементи за максимална ефективност при усвояването им, което от своя страна осигурява балансирано хранене на растенията.

  1. Висока чистота и разтворимост
  2. Наличие на магнезий и микроелементи
  3. Гъвкави формули за всеки етап от културата

 

Съдържание

GREENPLANT Общ азот (N) % Нитратен (N) % Амониев (N) % Амиден (N) % P2O5 водоразтворим % K2O водоразтворим % MgO водоразтворим %
10-50-10 + micro 10 1.2 8.8 50 10

Водоразтворими микроелементи в продуктите: B 0.01%; Fe (EDTA) 0.02%; Mn 0.01%; Mo 0.001%; Zn 0.002%

 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Плътност (20°C): 390 гр/л

pH (1% т/т воден р-р при 20°C): 5.5 ± 0.5 u.pH

Електропроводимост (1 гр/л воден р-р при 20°C): 950 μS/cm

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
ФЕРТИГАЦИЯ (кг/дка)
Полски култури През вегетативния цикъл, според хранителните нужди във всяка фенофаза на културите
Овощни видове и лозя 1,5 – 4
Оранжерийно зеленчукопроизводство 2,5 – 3
Полско зеленчукопроизводство 1,5 – 5
Разсадници 1 – 1,5
Цветя и декоративни растения 2 – 2,5 Всеки 7-12 дни
Хидропонно отглеждани култури Да се използва при максимална концентрация 15-20% в работния разтвор

Допълнителна информация

Тегло 25 кг
Shopping Cart 0

No products in the cart.