Запитване на продукт

Запитване

HASCON 32

Изчерпан

Eднокомпонентен течен неорганичен тор с макроелементи в разтвор
N тор с микроелементи, 32

Изпрати запитване

HASCON 32

ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН АЗОТЕН ТОР, ОСИГУРЯВАЩ ЕФЕКТИВЕН ПРОТЕИНОВ СИНТЕЗ

HASCON 32 представлява течен азотен тор, подходящ за подхранване на растенията през всички фази от тяхната вегетация.

HASCON 32 осигурява:

  1. Бърза и ефективна абсорбция на съдържащият се в него азот и хелатирани микроелементи
  2. Стимулирана фотосинтетична активност
  3. Ефективен протеинов синтез, т.е. натрупване на повече сухо вещество

 

Съдържание

Общ азот (N) 32.0% т/т
Нитратен азот (N) 8.0% т/т
Амониев азот (N) 8.0% т/т
Амиден азот (N) 16.0% т/т
Водоразтворим Бор (В) 0.05% т/т
Водоразтворим Мед (Сu) хелатиран с EDTA 0.01% т/т
Водоразтворим Манган (Mn) хелатиран с EDTA 0.1% т/т
Водоразтворим Молибден (Мо) 0.001% т/т
Водоразтворим Цинк (Zn) хелатиран с EDTA 0.01% т/т

Диапазона на рН, гарантиращ стабилност на хелатите е 4 – 7,3

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се употребата му през фазите на интензивен вегетативен растеж, както и при наливане на зърното, което спомага за подобряване на добивите в качествено и количествено отношение.

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

И ПРЕПОРЪКИ

ФЕРТИГАЦИЯ

(л/дка)

ЛИСТНО

(л/дка)

Полски култури 0,25 – 0,45 По време на вегетативен растеж
Разсадници 1,0 – 1,5 0,1 – 0,15
Цветя и декоративни растения 2,5 0,15 – 0,25
Оранжерийно зеленчукопроизводс 2,5 – 7,5 0,15 – 0,35
Полско зеленчукопроизводство 2,5 – 5,0 0,25 – 0,45
Овощни видове и лозя 2,5 – 10 0,3 – 0,5
Хидропонно отглеждани култури Използвайте продукта при подготовка на работния разтвор в максимална концентрация от 15 – 20% и допълнете с вода за напояванe

 

Shopping Cart 0

No products in the cart.