Запитване на продукт

Запитване

MAGNESIOGREEN ATTIVATO

В наличност

Сложен твърд неорганичен тор с макроелементи
(Mg, S) тор с микроелементи, (+15,5 +31)

Изпрати запитване

MAGNESIOGREEN ATTIVATO

100% РАЗТВОРИМ МИНЕРАЛЕН ТОР, ПОДОБРЯВАЩ ФОТОСИНТЕТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА РАСТЕНИЯТА

MAGNESIOGREEN ATTIVATO e минерален прахообразен тор, характеризиращ се с висока чистота и разтворимост, съдържащ магнезий, сяра и хелатирани микроелементи. Магнезият е основен елемент за формирането на хлорофила и за синтеза на захари и пектини, докато сярата играе ключова роля в синтеза на протеини и ензими. Микроелементите представени в хелатирана форма предпазват от потенциален дефицит и спомагат за абсорбцията на магнезий.

  1. Повишава фотосинтетичната активност
  2. Осигурява сяра за протеинов синтез
  3. „Активиран“ с хелатирани микроелементи

 

Съдържание

Водоразтворим Магнезиев оксид (MgO) 15.5% т/т
Водоразтворим Серен триоксид (SO3) 31% т/т
Водоразтворим Бор (В), на основата на борна киселина 0.05% т/т
Водоразтворим Мед (Сu) хелатиран с EDTA 0.1% т/т
Водоразтворим Манган (Mn) хелатиран с EDTA 0.1% т/т
Водоразтворим Цинк (Zn) хелатиран с EDTA 0.15% т/т

 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Разтворимост във вода при 20°C: 470 гр/л

pH (1% т/т воден р-р при 20°C): 6.5 ± 0.5 u. pH

Електропроводимост (1 гр/л дейонизирана вода при 20°C): 845 μS/cm

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

MAGNESIOGREEN ATTIVATO може да бъде приложен при всички култури в периодите, през които е необходимо интензифициране на фотосинтетичните процеси, както и при съмнения за хранителен дефицит.

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
ФЕРТИГАЦИЯ ЛИСТНО
Полски култури            – 0,1 – 0,3 кг/дка По време на вегетативен растеж, за интензифициране на фотосинтезата
Оранжерийно зеленчукопроизводство 2,5-10 кг/1000 m2 0,25 кг/100 л вода По време на вегетативен растеж и нарастване на плодовете
Полско зеленчукопроизводство 1,5 – 4 кг/дка 0,2 – 0,3 кг/дка
Овощни видове и лозя 1,5 – 4 кг/дка 0,25 – 0,45 кг/дка Преди и след цъфтеж
Цветя и декоративни растения 2,5-10 кг/1000 m2 0,15 – 0,25 кг/100 л вода По време на вегетативен растеж
Хидропонно отглеждани култури Използвайте продукта в максимална концентрация от 15-20% за подготовка на основния разтвор, след което допълнете с вода

Допълнителна информация

Тегло 25 кг
Shopping Cart 0

No products in the cart.