Запитване на продукт

Запитване

MOLYSTAR

В наличност

Eднокомпонентен течен неорганичен тор с макроелементи в разтвор
P тор с микроелементи, 12

Изпрати запитване

MOLYSTAR

МОЛИБДЕН С НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО

MOLYSTAR е течен концентриран тор, който осигурява незабавно усвоим молибден за растенията. Продуктът предпазва и лекува от дефицит на молибден, подобрява фертилността на цветовете, спомага за синтез на аминокиселини и ензими, и редуцира акумулирането на нитрати в растителните тъкани.

  1. Увеличава действието на нитрат редуктаза, ензим отговорен за трансформирането на нитратната форма на азота в растенията
  2. Повишава фертилността на цветовете и редуцира вегетативния излишък
  3. При бобовите растения спомага за формирането на грудките

 

Съдържание

Общ фосфорен пентаоскид (Р2О5) 12% т/т
Водоразтворим фосфорен пентаоксид (Р2О5) 12% т/т
Фосфорен пентаоскид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат 12% т/т
Водоразтворима мед (Cu), хелатиран с EDTA 0,01% т/т
Водоразтворим молибден (Mo), на основата на натриева сол 12% т/т

 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Плътност (20°C): 1,43 гр/мл

pH (1% т/т воден р-р при 20°C): 6.0 ± 0.5 u. pH

Електропроводимост (1 гр/л воден р-р при 20°C): 270 μS/cm

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

MOLYSTAR осигурява висока бионаличност на молибдена и редуцира излишъка на вегетативния прираст. При бобовите култури, спомага за формирането на грудките.

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
ЛИСТНО (л/дка)
Полски култури 0,025 Преди цъфтеж; при прераснали растения, в случай на излишък на нитрати в листата; При бобовите култури във фаза 4-6 лист, за стимулиране формирането на грудките
Оранжерийно зеленчукопроизводство 0,04
Полско зеленчукопроизводство 0,04
Овощни видове и лозя 0,04 – 0,06 Преди и след цъфтеж
Разсадници 0,02 В случай на дефицит на молибден
Цветя и декоративни растения 0,01 – 0,015 В случай на дефицит на молибден и преди цъфтеж
Shopping Cart 0

No products in the cart.