Запитване на продукт

Запитване

NUTRIGREEN AD

В наличност

Tечен органичен тор
Tечен продукт от животински произход в суспензия

Изпрати запитване

NUTRIGREEN AD

ЕНЕРГИЯ ЗА РАСТЕНИЯТА

NUTRIGREEN AD е течен тор съдържащ аминокиселини и пептиди, извлечени чрез хидролиза. Селектираното органично вещество подобрява физиологичната активност на растенията. Продуктът редуцира негативното въздействие причинено от всички видове абиотичен стрес, включително хербициден стрес и стимулира абсорбцията на хранителни елементи.

  1. Осигурява бърз вегетативен рестарт, дори и в условия на стрес
  2. Усилва абсорбцията на хранителни вещества
  3. Подобрява метаболитната активност в растенията

 

Съдържание

Органичен азот (N) 8% т/т
Водоразтворим органичен азот (N) 8% т/т
Органичен въглерод (С) 23.5% т/т
Органично вещество 47% т/т
Свободни аминокиселини 6% т/т
Общо аминокиселини 50% т/т

 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Плътност (20°C): 1,25 гр/мл

pH (1% т/т воден р-р при 20°C): 7.0 ± 0.5 u. pH

Електропроводимост (1 гр/л воден р-р при 20°C): 250 μS/cm

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

NUTRIGREEN AD редуцира негативното въздействие причинено от всички видове абиотичен стрес, включително хербициден стрес и стимулира абсорбцията на хранителни елементи.

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

И ПРЕПОРЪКИ

ФЕРТИГАЦИЯ

(л/дка)

ЛИСТНО

(л/дка)

Полски култури 0,1 – 0,2 По време на вегетативен растеж и в условия на стрес, на всеки 15-20 дни. За редуциране въздействието на почвена засоленост увеличете дозата за фертигация на 4 л/дка.
Овощни видове и лозя 2 – 4 0,25 – 0,5
Оранжерийно зеленчукопроизводство 2 – 4 0,15 – 0,25
Полско зеленчукопроизводство 2 – 4 0,2 – 0,3
Разсадници 1 0,08 – 0,15 На всеки 7-12 дни
Цветя и декоративни растения 1 – 2 0,1 – 0,15
Shopping Cart 0

No products in the cart.