Запитване на продукт

Запитване

VIT-ORG

В наличност

Tечен органичен тор

Изпрати запитване

VIT-ORG

ИНОВАТИВНО АНТИСТРЕС РЕШЕНИЕ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ГЛИЦИН БЕТАИН

VIT-ORG е органичен течен тор, съдържащ полизахариди от 100% растителен произход. Специфичната комбинация от 10% аминокиселини и 7% глицин бетаин има съществено значение за преодоляването на всички видове абиотичен стрес. Приложен почвено, VIT-ORG активира почвената микрофлора, подобрява физичната структура на почвата и абсорбцията на хранителни елементи, предпазва органичното вещество в почвата и редуцира негативното въздействие от засоляването.

  1. Силно осмопротекторно действие, подобрява утилизацията на вода в растенията
  2. Приложен почвено, подобрява активността на почвената микрофлора
  3. Подобрява толерантността на растенията към абиотичен стрес

 

Съдържание

Органичен азот (N) 4% т/т
Органичен въглерод (С) 14% т/т
Водоразтворим калиев оксид (K2O) 6% т/т
Органично вещество 33% т/т

 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Плътност (20°C):

1,30 гр/мл

pH (1% т/т воден р-р при 20°C):

7.0 ± 0.5 u. pH

Електропроводимост (1 гр/л воден р-р при 20°C):

400 μS/cm

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

VIT-ORG може да се прилага при всички култури, през всички фази от вегетацията им.

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

И ПРЕПОРЪКИ

ФЕРТИГАЦИЯ

(л/дка)

ЛИСТНО

(л/дка)

Полски култури 0,1 – 0,2 В началото на вегетацията на растенията; за превенция на стрес
Овощни видове и лозя 2 – 6 0,25 – 0,5 По време на вегетативен растеж
Оранжерийно зеленчукопроизводство 2 – 4 0,15 – 0,25 След разсаждане; по време на узряване
Полско зеленчукопро- узряване изводство 0,1 – 0,2
Разсадници 1 0,08 – 0,15 На всеки 15 дни
Цветя и декоративни растения 1 – 2 0,1 – 0,15 По време на разсаждане; повторение на всеки 15 дни
Shopping Cart 0

No products in the cart.