Запитване на продукт

Запитване

VYRER

В наличност

Сложен течен неорганичен тор с макроелементи в разтвор; NP, 3-18

Изпрати запитване

VYRER

(pH КОРЕКТОР НА ВОДАТА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ВЕГЕТАТИВНО ПРЪСКАНЕ)

VYRER e вкисляващ агент, който регулира рН на водата използвана за листни третирания. Посредством вкисляването на водата, формулата осигурява по-добра наличност на хранителните елементи, като ги разтваря и подобрява смесимостта им с различните продукти в разтвора и подобрява ефикасността на препаратите за растителна защита. Благодарение на специалната му формула, VYRER притежава висок антиразпенващ ефект, който позволява по-лесното приложение на препаратите за растителна защита, които обикновено имат такъв проблем. В допълнение, продуктът притежава почистващо действие на системите за фертигация, с цел да се избегне запушване на дюзите или формирането на карбонатни отлагания в маркучите.

  1. Увеличена достъпност на хранителни елементи, особено калций и магнезий, чрез намаляване на рН на водата
  2. Постигане на оптимална рН стойност на разтворите, което е от огромно значение за ефективността на препаратите за растителна защита и хранителните субстанции
  3. Намалява пяната, която се образува в резервоара на пръскачките, след смесването на пестициди и торове

 

Съдържание

Общ азот (N) 3.0% т/т
Карбамиден азот (N) 3.0% т/т
Фосфорен пентаоксид (P2O5) водоразтворим 18.0% т/т

 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Плътност (20°C): 1,15 гр/мл

pH (1% т/т воден р-р при 20°C): 2.0 ± 0.5 u. pH

Електропроводимост (1 гр/л воден р-р при 20°C): 700 μS/cm

 

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозите зависят от твърдостта на водата и от желаното рН. Добавен във водата, VYRER променя цвета й. На базата на цветната скала от етикета може да се определи визуално финалното рН на разтвора. За предпочитане е да се започне с 50 мл/100 л вода, като постепенно се увеличава дозата, до достигане на желания цвят и респективно желаното рН на работния разтвор. Продуктът може да се приложи директно в пръскачката. За листно пръскане на торове, се препоръчва 150-200 мл/100 л вода.

Shopping Cart 0

No products in the cart.