Защо препоръчваме употребата на глицин бетаин…

Знаете ли, че… Растенията са неподвижни живи същества, които са подложени на различни видове абиотичен и биотичен стрес през вегетацията си. Поради това, са изградили редица адаптационни механизми за преодоляване…

Shopping Cart 0

No products in the cart.