Как да извлечем максимума от културите след хербицидно третиране?

Борбата с плевелите е съществен елемент от извеждането на растителна защита при всички култури. Химическите компании интензивно развиват формулациите на хербицидите, фокусирайки се върху тяхната ефективност и селективност на плевелите,…

Защо е необходимо използването на pH коректори в работния разтвор при пръскане с пестициди и течни торове?

ВЛИЯНИЕ НА pН НА ВОДАТА ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА ПЕСТИЦИДИТЕ Пестицидите обикновено се предлагат в концентрирана форма и трябва да бъдат разтворени, преди да се приложат върху културите. Водата, която се…

Shopping Cart 0

No products in the cart.