Ново поколение биостимулатори за устойчиво земеделие – EXPANDO

Натурален стимулатор за растеж: увеличава размера на плодовете и подобрява качеството на продукцията Динамичните промени в климата, нарастващото потребление на хранителни продукти и налагането на устойчиви и екологосъобразни практики, изискват…

Shopping Cart 0

No products in the cart.