„АГРОБУРЕЛ“ ЕООД гр. Драгоман, обл. София

Любомир Георгиев споделя: “Още през 2020г. третирахме пшениците си с Vit-Org в комбинация с Kripther по препоръка на Агромио. Посевите се развиха доста добре и братиха през есента преди навлизане…

Shopping Cart 0

No products in the cart.