МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

google map с възможност за навигиране през мобилната версия  

АГРОНОМИЧЕСКИ ДАННИ

Почвен анализ: Дата на сеитба: 17-04-2019