Новата формула на VYRER осигурява не само коригиране на pH на работния разтвор до оптималната стойност, която целим за извличане на максимална ефективност от различните активни вещества, а също така и:

  • анти-разпенващо действие
  • по-добра смесимост на различните продукти в разтвора
  • по-добър прилепващ и овлажняващ ефект
Vyrer – подобрява ефективността на пестицидите

За изготвяне на индивидуална препоръка, направена на базата на анализ на водата, която използвате във вашето стопанство, обърнете се към специалистите на Агромио.