Защо е необходимо използването на pH коректори в работния разтвор при пръскане с пестициди и течни торове?

ВЛИЯНИЕ НА pН НА ВОДАТА ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА ПЕСТИЦИДИТЕ

Пестицидите обикновено се предлагат в концентрирана форма и трябва да бъдат разтворени, преди да се приложат върху културите. Водата, която се използва за вегетативно пръскане на земеделските култури може да идва от различни източници (сондажи, езера, реки, общински водоизточници и други).

  • Водата е основният елемент, в който Вие “потапяте” своите пари под формата на фунгициди, инсектициди, хербициди, торове и т.н., а дали тя спомага за ефективното им използване?
  • Задавали ли сте си  въпроса дали всъщност проблема при онова пръскане е в ефективността на самия препарат?
  • Всички знаем, че рН на почвата определя достъпността на хранителните елементи и други субстанции за растенията. Но замисляли ли сте се как рН на водата използвана за вегетативни третирания влияе върху ефективността на продуктите за растителна защита и торове?

ЗАЩО E НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕМ КАКВО Е pН НА ВОДАТА ИЗПОЛЗВАНА ЗА ПРЪСКАНЕ?

  1. рН на работния разтвор влияе върху ефективността на пестицидите. Повечето пестициди и торове са най-стабилни, когато рН на работния разтвор, предназначен за пръскане, е между 4.0 и 6.0. Като правило, инсектицидите (органофосфорни, карбаматни) се подложени на по-голям риск от деактивация от фунгицидите, хербицидите и растежните регулатори. В резултат на всичко това се наблюдава частичен ефект от използваните продукти.

РЕШЕНИЕ: Намаляването на ефективността на пестицидите може да се ограничи или предотврати, чрез добавянето на омекотяващи агенти във водата използвана за пръскане. Омекотяването на работните разтвори осигурява по-добър контрол на болести, неприятели и плевели, както и по-ефективно хранене на растенията.

  1. Ефективността на абсорбцията на пестициди, хранителни субстанции и други се влияе от рН н
    а работния разтвор.

РЕШЕНИЕ: рН регулира работата на кутикулата (отваряне, затваряне), като оптимална абсорбция през листата се осъществява при леко кисело рН. Трябва да се обърне внимание на факта, че оптималното рН е специфично за всяко активно вещество и всеки отделен хранителен елемент, както и неговият носител. На омекотяване не бива да се подлагат работни разтвори съдържащи фунгициди на основата на мед, както и  продукти съдържащи фосфорна киселина и други киселинно базирани фунгициди, поради риск от фитотоксичност. Също така, и сероваров разтвор.

  1. рН на водата влияе върху разтворимостта и ефективността на хранителните елементи. Торовете, които имат неутрално рН и по-слаба водоразтворимост се усвояват па-бавно от растенията, което води до слаба ефективност на продуктите и загуба на средства.

РЕШЕНИЕ: Омекотяването на водата до безопасно ниво ще увеличи разтворимостта на хранителните елементи в резервоара на пръскачките, което от своя страна увеличава тяхната достъпност за растенията. Например, фосфорът се усвоява най-добре при рН около 4.

За информация относно оптималните рН стойности на пестициди и торове, както и за измерване на рН на водата, която използвате за пръскане, моля обърнете се към консултант на “Агромио” ООД.

Случвало ли ви се е…

Да проведете дадено третиране и да останете разочаровани от резултата? Употреба на хербицид или инсектицид и последваща обиколка, която показва…

Shopping Cart 0

No products in the cart.