Защо препоръчваме употребата на глицин бетаин…

Знаете ли, че…

Растенията са неподвижни живи същества, които са подложени на различни видове абиотичен и биотичен стрес през вегетацията си. Поради това, са изградили редица адаптационни механизми за преодоляване на настъпил стрес, един от които е синтез на осмопротектанти, като например глицин бетаин. Глицин бетаин е продукт, резултат от естествен биосинтез в растенията. Биосинтеза на глицин бетаин често се отключва като отговор на абиотичен стрес. Не всички растения са в състояние да синтезират глицин бетаин, поради което те се различават по адаптивността си към стресови условия на средата. Доказано е, че външното приложение на глицин бетаин подобрява толерантността на растенията към стрес причинен от големи температурни амплитуди, високо- и ниско- температурен стрес, стрес причинен от засушаване/преовляжняване, солеви стрес, стрес причинен от тежки метали, UV-стрес. ГБ прилаган през различни ключови фази от развитието на растенията, започващи от третиране на семената до изкласяване влияе позитивно върху толерантността на растенията към стрес, като по този начин спомага за постигането на стабилни добиви, дори и при нестабилни климатични условия.

Търсите глицин бетаин? Ще го намерите в лицето на Vit-Org!

При различните видове абиотичен стрес глицин бетаин влияе по различни, но и с известна степен на сходство начини: стабилизиране на клетъчните мембрани, предпазване на фотосинтетичния апарат от дехидратация, стабилизация на ензимни и  протеинови комплекси, намалява дисфункцията на фотосистема II и т.н.

В условията на променящ се климат, който доведе до остра нужда от адаптация на технологиите за отглеждане на земеделските култури, важно звено е именно използването на стрес регулатори, които биха подпомогнали растенията по-лесно да преодоляват стресовите условия на средата и да запазят нормална продуктивност.

Vit-Org е продуктът с високо съдържание на ГЛИЦИН БЕТАИН. Vit-Org е високотехнологичен органичен тор, базиран на растителни екстракти и полизахариди. Изпитан, доказан и предпочитан многократно в различни райони от страната, в различни стопанства, прилаган при различни култури – пшеница, eчемик, царевица, слънчоглед, трайни насаждения… с ЕДНА мисия – по-толерантни растения на стрес! Абиотичен или биотичен стрес – Vit-Org е насреща!

Случвало ли ви се е…

Да проведете дадено третиране и да останете разочаровани от резултата? Употреба на хербицид или инсектицид и последваща обиколка, която показва…

Shopping Cart 0

No products in the cart.