“М+В Агротранс” ООД, гр. Левски, обл. Плевен

Любин Любенов споделя:

“Тази година използвах продуктите на Агромио в пшеница и втора култура царевица. Останах впечатлен от ефекта на приложената технология в пшеница. Преди първото третиране, културите бяха хлоротично избледняли и с намалена фотосинтетична активност. След приложението на индивидуалната комбинация от продукти, растенията преодоляха стреса, като физиологичното и и здравното състояние на посевите бе подобрено. На флагов лист приложихме комбинация, която спомогна за по-доброто наливане и качество на зърното. Предвид годината и поникването на пшеницата през февруари, съм доволен от добивите. При втората култура царевица, отново обследвахме посевите със специалист на Агромио. Резултатът от индивидуалната препоръка бе видим 3-4 дни след третиране, въпреки високите температури и липса на влага. Царевицата изглеждаше свежа и зелена с добър хабитус и в интензивен растеж.  Правилната препоръка, съобразена с нуждите на културите и приложена в правилният момент е ключът към успеха. Доволен съм, че се доверих на Агромио.”

ДЕТАЙЛИ

  • Галиерия: Клиентите говорят: Любен Любенов, гр. Левски
  • Клиент: “М+В Агротранс” ООД
Shopping Cart 0

No products in the cart.