ЗК “Изгрев” 92, с. Белица, обл. Силистра

Петра Пенчева споделя:

“Използвам Симбиланд на Агромио още от навлизането му на пазара. Ние отглеждаме много разнообразни култури, като пролетници, есенници, лавандула, сливи, резене и т.н. През годините имахме възможност на всички тях да приложим Симбиланд и мога да кажа, че навсякъде ефектът е много добър. Значително редуцирахме внасянето на минерални торове, което не се отрази негативно на добивите, а дори напротив – обилно наторените посеви прегоряха много по-бързо. При пшеницата, още през есента се наблюдава развитие на мощна коренова система, което е важна предпоставка за успешно братене.”

Shopping Cart 0

No products in the cart.